Włocławscy radni będą obradować [PORZĄDEK OBRAD]

W dniu 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.00 w Sali Nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXI sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie sesji

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji

d/ zmiany do porządku obrad XXXI sesji.

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3. Wystąpienie Dyrektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

4. Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2016 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.C.K. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.

6. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego obrony polskiej samorządności.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017r.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek.

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2016 rok”.

11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

13.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

14.Informacje, oświadczenia i komunikaty.

15.Zamknięcie obrad.          

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.