SLD we Włocławku w obronie służb mundurowych oraz ich rodzin

W dniu 19 kwietnia 2017 roku podczas konferencji prasowej zostało przedstawione stanowisko Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz ich rodzin, które w środowiskach zainteresowanych wywołało niepokój.

Temat od dłuższego czasu jest nagłaśniany w mediach. Wobec  zmian, które obecny rząd proponuje ,  my jako SLD nie możemy być bierni i nie wyjść z inicjatywą rozwiązania problemu aby pomóc osobom, które zaufały SLD i naszemu krajowi w momencie rozpoczynania pracy w służbach mundurowych - powiedział na wstępie Piotr Kowal sekretarz RM SLD we Włocławku.

Zdaniem płk. Ryszarda Chodynickiego naruszane zostają prawa przez nową ustawę - prawo emerytalno-rentowe, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych służących na rzecz Polski przed rokiem 1990. Obecne prawo przewiduje obniżenie wysokości emerytur i rent od 1 października 2017 roku. Zdaniem pułkownika działanie restrykcyjne mają charakter wyłącznie polityczny.

Jako doświadczony były żołnierz zawodowy o 35 letnim stażu pracy uważam, że wiele decyzji jest podejmowanych niezgodnie z prawem- mówił podczas konferencji prasowej pułk. Ryszard Chodynicki.

Ponadto pułkownik stwierdził, że posiedzenie sejmu RP, na którym przyjęto omawianą ustawę, odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu w nieregulaminowych warunkach bez zachowania kworum, z zakazem wstępu na posiedzenie sejmu dla niektórych posłów, obecności osób nieuprawnionych do przebywania na sali obrad oraz bez obecności mediów.

Radny Rady Miasta Włocławek Henryk Mielczarczyk przedstawił stanowisko Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z dnia 13.03.2017 roku we Włocławku w sprawie zapisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz ich rodzin.

Jak zaznaczył Piotr Kowal sekretarz RM SLD we Włocławku i jednocześnie asystent europosła Janusza Zemke w związku z licznymi wnioskami obywateli została skierowana prośba przez europosła do Frans TIMMERMANSA pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o udzielenie informacji  jakie skuteczne środki prawne przysługują obywatelom w związku z odebraniem praw nabytych grupie społecznej.

 

STANOWISKO Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku z dnia 13.03.2017 r.  w sprawie zapisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz ich rodzin.

Rada Miejsca Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku po odebraniu zgłoszeń i skarg od obywateli oraz po zapoznaniu się z przedmiotową ustawą i stanem prawnym w tym zakresie ocenia, że przyjęcie celów nowelizacji ustawy, jakimi są:

1)      zniesienie uprawnień emerytalnych dla osób związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL;

2)      zniesienie przywilejów w większym zakresie niż to zakładała  ustawa z 2008 roku;

3)      objęcie zniesieniem przywilejów rencistów i uprawnionych do rent rodzinnych;

nastąpiło z naruszeniem wielu obowiązujących zasad prawnych i tak:

1)      naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa;

2)      naruszenie zasady zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji);

3)      naruszenie zasady ochrony praw nabytych (art. 2 Konstytucji);

4)      naruszenie zasady równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji);

5)      naruszenie wymogu należytego zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji, art. 69 Konstytucji oraz art. 71 Konstytucji w zw. Z art. 31 ust 2);

6)      naruszenie zasady wyrównania rzeczywistych niesprawiedliwości poprzez charakter represyjno-odwetowy, który stanowi próbę wprowadzenie niedopuszczalnej w demokratycznym państwie prawnym, zasady zbiorowej odpowiedzialności za działania aparatu służb bezpieczeństwa państwa PRL;

7)      naruszenie zasady domniemania niewinności.

Ponadto stwierdzamy, że posiedzenie sejmu RP, na którym przyjęto omawianą ustawę, odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu w nieregulaminowych warunkach- bez zachowania kworum, z zakazem wstępu na posiedzenie sejmu dla niektórych posłów, obecności osób nieuprawnionych do przebywania na Sali obrad oraz bez obecności mediów.

Wobec zaistniałej sytuacji Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Włocławku- solidaryzuje się ze wszystkimi funkcjonariuszami służb mundurowych i ich rodzinami dotkniętymi represyjną ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym i jednocześnie zwraca się do wszystkich członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej w naszym mieście i na terenie całego kraju o faktyczne wsparcie medialne i protestacyjne w manifestacjach o wycofanie tej represyjnej ustawy przez Parlament RP.

Zwracamy także uwagę, że powyższy akt prawny ma bardzo ogólny charakter, co może być przyczyną dowolnej interpretacji przez wskazanych w nim wykonawców. To jest Instytut Pamięci Narodowej czy Biura Emerytalne, a ponadto godzi w bezpieczeństwo Państwa gdyż stwarza warunki do zagrożenie(wzmożenia) działalności obcego wywiadu, ponieważ ujawniane są nazwiska pracowników i kadry mundurowej pracujących na rzecz obronności, co może prowadzić do terroryzmu w różnych środowiskach.

Reasumując, nie można zgodzić się z określeniem, że Polska była państwem totalitarnym albo, że w ogólne nie było Państwa- zachodzi więc pytanie, na jakiej podstawie prawnej Polska należała do ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych, utrzymywała placówki dyplomatyczne-konsularne w wielki państwach (dziś 195) oraz wyrażała zgodę na funkcjonowanie wieli takich placówek w Polsce (w dniu dzisiejszym ok. 120).

Brak znajomości przez autorów ustawy historii instytucji zaliczanych do organów bezpieczeństwa państwa oraz aktów prawnych dotyczących struktur, zakresu realizowanych zadań w różnych okresach ich działalności miał zasadniczy wpływ na powielenie błędów w kolejnych ustawach- łączenie z obecną ustawą represyjna.

 

                  Piotr Kowal                                                                                                              Krzysztof Kukucki

                  Sekretarz RM SLD                                                                                                  Przewodniczący RM SLD

                  we Włocławku                                                                                                          we Włocławku 

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.