Prezes "Bazy" Jacek Jabłoński odpowiada na zarzuty Jarosława Chmielewskiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Włocławski Klub Radnych PiS złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej we Włocławku w sprawie działań Miejskiej Grupy Zakupowej.

Według radnego Chmielewskiego „spółka nie ma prawa prowadzenia tego typu działalności, gdyż w KRS nie widnieje pośrednictwo handlowe”. Pisaliśmy o tym tutaj (kliknij)

Z materiałów, które otrzymałem wynika, że szacowanie następuje na podstawie cen z górnej półki, czyli towarów najlepszej jakości, a zakup na podstawie najniższych, a prowizja z tego tytułu w wysokości 25% wędruje do Miejskiej Spółki „Baza”, co dla mnie jest niedopuszczalne - argumentuje szef klubu PiS Jarosław Chmielewski

Czytaj także: Baza na celowniku prokuratury i policji. Co nowego w sprawie?

Prezes Bazy Jacek Jabłoński odniósł się do zarzutów stawianych przez Jarosława Chmilewskiego.

W umowie określona jest stała opłata za czynności wykonywane przez Spółkę „Baza”, związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem przetargu. Prowizja natomiast ustalana jest tylko od uzyskanych oszczędności. Ustawa  Prawo zamówień publicznych, zastrzega na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego wartości zamówienia a  podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Szacunek przeprowadzany jest przez Spółkę „Baza” z należytą starannością w sposób transparentny i uczciwy. W celu ustalenia, w jakich cenach dany towar lub usługa oferowana jest na rynku Spółka „Baza” dokonuje wyliczenia wartości szacunkowej zamówienia w oparciu o zwyczajową metodę jaką jest: analiza cen rynkowych (rozeznanie rynku, katalogi lub cenniki - w tym także dostępne w Internecie) u potencjalnych wykonawców.

Zamawiający ani na etapie szacowania wartości zamówienia, ani po wszczęciu postępowania nie wie, jakie oferty cenowe złoży Wykonawca, nie ma więc wpływu na kształtowanie cen oferty.

Podkreślam, że szacunkowa wartość zamówienia służy wyłącznie do ustalenia wartości zamówienia, co z kolei wiąże się z wyborem odpowiedniej procedury. Nie należy jej mylić z pojęciem "cena" wynikającym z ofert składanych przez wykonawców w postępowaniu przetargowym.

Cena, która występuje w umowie, uzyskiwana jest w wyniku przetargu, a Spółka „Baza” nie ma najmniejszego wpływu na jej wysokość. Ceny uzyskiwane z przetargu bywają niższe, niż podawane do szacunku przez te same podmioty, działające na rynku i oferujące określone towary bądź usługi.

W związku z tym, że postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych  i materiałów biurowych, a także odzieży roboczej i ochronnej odbywało się w trybie przetargowym, nie można było zastrzegać, że asortyment ma być „oryginalny”. Naruszyłoby to jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych a więc zasadę konkurencyjności co stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 29 ust. 2 i 3) .Nie ma również podziału na asortyment z „dolnej” czy „wyższej” półki. Wykonawca otrzymuje specyfikację zamówienia wraz z opisem przedmiotu i ma za zadanie dostosować produkty pod wymagania stawiane przez zamawiającego. Wykonawca może zaoferować produkty w dowolnej cenie, byleby odpowiadały specyfikacji zamówienia - wyjaśnia Jacek Jabłoński.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.