Otwarcie sali do hortiterapii w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku

W dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2018 r. w Zespołe Szkół nr 3 we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z niedostosowaniem społecznym, autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością, a ich orientacją zawodową”. Ponadto otwarto salę do hortiterapii. 

Galeria zdjęć: