MOPR we Włocławku zmienia lokalizację a to nie koniec

Zasiłki, schronienie, czy pomoc w formie posiłku są niezwykle ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Osoby, które chcą zmienić swoje życie, uaktywnić się społecznie i zawodowo, nabyć nowe umiejętności mogą skorzystać z projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

W ramach tych projektów między innymi zapewniona jest indywidualna pomoc i wsparcie, działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Chętni mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe czy też dowiedzieć się jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działaniach aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić swoje dotychczasowe życie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje projekty na kwotę 3,5 mln zł z dofinansowaniem ponad  3,1 mln zł. Całkowity koszt projektu  "Włocławek mówi przemocy STOP"  to kwota ponad 82 tysiące zł w tym dofinansowania 54,4 tyś. zł. Następny projekt "Rodzina w Centrum" skierowany jest dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu to lata 2016 - 2018 na kwotę 457,8 tyś zł. Kolejny projekt to "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka", którego głównym celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego obejmujący 30 osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt projektu to 359,1 tysięcy złotych natomiast dofinansowanie 305,2 tyś złotych.

Zapewnienie indywidualnej pomocy i wsparcia będzie w realizowanym programie w latach 2018 - 2019 pn. "Integracja drogą do samodzielności". Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 348,8 tysięcy złotych.  Projekt "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" skierowany jest do kobiet w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych na rynku pracy., natomiast głównym celem projektu "Rodzina w Centrum II" jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Okres realizacji programu to lata 2018 -2020.

Jak zaznaczyła wiceprezydent Barbara Moraczewska współpraca ratusza z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włocławku układa się wzorowo. Pracuje on bardzo intensywnie o czym świadczy liczba projektów realizowanych i kwota dofinansowania.

Za chwilę ośrodek zostanie dyslokowany. Przeprowadzi się do nowego pomieszczenia na ulicy Ogniowej, gdzie pracownicy i interesanci będą mieli o wiele lepsze warunki funkcjonowania - powiedziała wiceprezydent Barbara Moraczewska.

Jak nadmieniła wiceprezydent plany są dalekosiężne. Planowane jest uruchomienia  świetlicy socjoterapeutycznej, jak również powołanie Spółdzielni Socjalnej, której brakuje w mieście.

Poprosiliśmy dyrektora MOPR Piotra Grudzińskiego o podsumowanie projektów.

Projekt "Włocławek mówi przemocy STOP" spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Włocławka. Projekt partnerski ten największy, który jest realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej również cieszył się dużym zainteresowaniem – skomentował Piotr Grudziński.

Jest to zdaniem dyrektora dowód na to, że projekty są dobrze odbierane i mieszkańcy chętnie z nich korzystają.

Dofinansowanie zależało od projektu. Największy wkład własny w granicach 25% był w projekcie osłonowym ministerstwa "Włocławek mówi przemocy STOP", a jeśli chodzi o inne projekty to wkład jest na poziomie 10-15 % - dodał dyrektor MOPR.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się projekt " Rodzina w Centrum" dlatego, że było tam dużo godzin poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz nowość we Włocławku poradnictwo psychiatryczne. Miejmy nadzieję, że wypełniliśmy lukę na rynku usług medycznych - podsumował dyrektor Piotr Grudziński.

W dniu dzisiejszym dyrektor jedzie podpisać dokumentację do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ma on jednak nadzieję, że projekt uzyska dofinansowanie na kolejne lata aż do roku 2020.

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dnia? Polub NAS na Facebooku!

Komentarze

Czy Pani Moraczewska wie, że we Włocławku funkcjonowały spółdzielnie socjalne, w tym jedna-pierwsza założona przy wsparciu mopr.Wszystkie poupadały. Bez wsparcia miasta (zleceń)tego typu działalność gospodarczą nie ma przyszłości.

Teraz dziad.... będzie na ogniowej!!

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.