Konferencja o zdrowiu w PWSZ we Włocławku

Dziś, tj. 19 kwietnia 2017r. w sali audytoryjnej PWSZ we Włocławku rozpoczęła się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy. Tematem konferencji są: „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”.

Galeria zdjęć: