Jak się zmieni Włocławek? Na jakie inwestycje w 2017 roku mogą liczyć mieszkańcy?

Znany jest już projekt budżetu Miasta Włocławek na 2017 rok, a wraz z nim inwestycje, jakie zostaną w tym czasie zrealizowane. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok jest  uwzględniony  w  porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Włocławek, która odbędzie się16 stycznia br.

Projekt budżetu na 2017 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych opiewa na kwotę ponad 63 mln zł. Z Prezydentem Miasta Włocławek  dr Markiem Wojtkowskim rozmawialiśmy o zadaniach  na jakie zostały zabezpieczone środki finansowe.  

Zrealizujemy inwestycje, których głównym celem jest poprawa sposobu funkcjonowania jakości życia we Włocławku. Są to inwestycje, które lokujemy na poszczególnych osiedlach - powiedział Prezydent Marek Wojtkowski

Prezydent wskazał na najbliższe kierunki działań miasta. Priorytetem są inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Jak podkreślił Prezydent Marek Wojtkowski w tym roku rozpoczęta zostanie przebudowa Jana Pawła II, przebudowa ul. Brzezinowej, Zachodniej, Papieżka, Grodzkiej. Główne inwestycje to te, które mają usprawnić komunikację w mieście.

Zabezpieczono środki na budowę, przebudowę, modernizację dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, obiektów inżynieryjnych, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych.  Zabezpieczone zostały także środki  w kwocie  ponad 4 mln zł na budowę budynku mieszkalno-komunalnego oraz modernizację budynków komunalnych.

W załączniku nr 3 do projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek  w planach wydatków  majątkowych na 2017 rok uwzględniono:

Administrację publiczną:

Około 9 mln zł przeznaczone zostanie na przebudowę Urzędu Miasta, budowę budynku administracyjnego, ochronę i rozwój terenów zielonych we Włocławku w tym także na rewaloryzację i ochronę różnorodności biologicznej” Ogrodu w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza oraz utworzenie parku na Słodowie, rewaloryzację zieleni Parku H. Sienkiewicza. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej to kolejne zadanie.

Oświatę i Wychowanie:

Wydatki w kwocie ponad 18 mln zł zostaną przeznaczone na  inwestycje takie jak między innymi:  na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4, modernizację budynku LZK, przebudowę II LO, termomodernizację budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 8 i 35, Gimnazjum nr 9 Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Budowlanych, ZS nr 3.

Ponadto w planie jest także przebudowa i rozbudowa basenu Delfin i Hali OSiR oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek.

W 2017 roku wykonane zostanie  także 12  zadań zawartych w Budżecie Obywatelskim na kwotę 3,5 mln zł. 

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.