Czeka kolejny zastrzyk kapitału. Nabór we Włocławku trwa!

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wspólnie z 17 powiatowymi urzędami pracy w regionie kontynuuje realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego bezrobotni mają szansę otrzymać bezzwrotne wsparcie na start w biznesie. W tym roku w przedsięwzięciu może wziąć udział ponad pół tysiąca osób.

Część powiatowych urzędów pracy prowadzi jeszcze rekrutację.

Powiatowe urzędy pracy prowadzące aktualnie nabór:

PUP Brodnica: do 13 marca,

PUP Golub-Dobrzyń: do 6 marca,

PUP Radziejów: do 5 marca,

PUP Włocławek: do 4 kwietnia.

Zastrzyk kapitału w postaci dotacji na rozruch własnej firmy to efektywna forma aktywizacji zawodowej. Na Kujawach i Pomorzu przeznaczyliśmy na ten cel rekordowo duże środki, a rozdysponowanie wsparcia powierzyliśmy powiatowym urzędom pracy w regionie, co pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektu.

W latach 2012-2014 w wartym prawie 50 milionów złotych projekcie uczestniczyło niemal 2,8 tysiąca osób. Ze wsparcia finansowego na  uruchomienie własnej działalności gospodarczej skorzystało ponad 2,2 tysiąca bezrobotnych.

W roku 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kontynuuje realizację projektu we współpracy z 17 powiatowymi urzędami pracy. To możliwe dzięki dodatkowym 10 milionom złotych przeznaczonym ten cel przez zarząd województwa. Udział w projekcie mogą wziąć kolejne 534 osoby bezrobotne. Do rozdysponowania jest nie mniej niż 431 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób z pomysłem na własną firmę, którym brakuje środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szansę na wzięcie w nim udziału mają bezrobotni zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - mówi marszałek Piotr Całbecki.

W skład tej grupy wchodzą:

osoby do 25. lub powyżej 50. roku życia,

osoby niepełnosprawne,

kobiety,

osoby długotrwale bezrobotne,

mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców.

W projekcie szczególnie preferowane są osoby należące do pierwszych trzech grup.

Rekrutację prowadzą powiatowe urzędy pracy. Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną objęte doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”, podczas którego będą uczyć się między innymi jak przygotować dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji na start w biznesie.

Będą też mogły złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 23,6 tysiąca złotych).

Dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymają też informacje na temat instytucji udzielających wsparcia nowo powstałym firmom.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.