Stypendia 2017 JM Rektor PWSZ we Włocławku

W minioną sobotę tj. 18 listopada 2017 roku 72 studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku otrzymało stypendia JM Rektor PWSZ dr Małgorzaty Legiędź-GałuszkaStypendium mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W roku akademickim 2017/2018 o stypendium JM Rektor ubiegało się 121 studentów. Przyznane zostały 72 stypendia: 46 z tytułu uzyskanej w ostatnim roku studiów średniej ocen; 26 z tytułu uzyskanych w ostatnim roku studiów osiągnięć naukowych (np. czynny udział studenta w konferencji/seminarium o charakterze naukowym polegającym na przygotowaniu i wystąpieniu z referatem czy prezentacją; wydanie publikacji w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych).

Galeria zdjęć: