Powiat Włocławski inwestuje w bezpieczeństwo. Inwestycje drogowe w Gminie Lubień Kujawski

Podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap II.

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap II od km 6+436 do km 7+950 (odcinek o długości 1,514 km) tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 -061 Brzoza.

Podpisujemy kolejną umowę na wykonanie odcinka drogi na terenie Gminy Lubień Kujawski. Jest to odcinek budowany w partnerstwie z tą gminą. Powiat zarezerwował środki finansowe na poziomie 69 % , natomiast gmina partycypuje w 31 %. Optymalny termin wykonania prac to koniec lipca br. - powiedział starosta Kazimierz Kaca.

Wartość robót budowlanych wynosi  550.333,00 zł, natomiast zakres rzeczowy obejmuje m.in. roboty ziemne, poszerzenie istniejącej nawierzchni do szer. 5 m oraz wzmocnienie jej poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, poszerzenie poboczy do szer. 1 m, przebudowę przepustów poprzez wymianę istniejących na nowe.

Zadanie zrealizowane zostanie wspólnie z samorządem Gminy Lubień Kujawski. W ramach współpracy Gmina Lubień Kujawski udzieli Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej w wysokości 31 % wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 lipca tego roku.

Kontynuujemy inwestycję rozpoczętą w roku ubiegłym. Ta droga jest w obrębie terenów przemysłowych zlokalizowanych w Gminie Lubień Kujawski. Droga będzie stanowiła dojazd do zakładów położonych w strefie gospodarczej. Zadbaliśmy, aby wzmocnić tę drogę. Ułożenie dwóch warstw asfaltu zapewni nośność dla użytkowników pojazdów - mówił Tadeusz Wiśniewski dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włocławku.

Lubieński obszar gospodarczy staje się konkretną ofertą inwestycyjną. Powstające firmy są szansą na rozwój naszej gminy, dlatego bardzo się cieszę, że przebudowa drogi poprawi komfort jazdy nie tylko dla przedsiębiorców, ale i także dla mieszkańców w tym rejonie -  mówił z satysfakcją burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński.

W spotkaniu uczestniczyli starosta Kazimierz Kaca, skarbnik Iga Przystałowska, Tadeusz Wiśniewski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  we Włocławku, Robert Pawłowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Agnieszka Sierakowska-Wojciechowska główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. reprezentował Tomasz Jaśkiewicz - członek zarządu.

Galeria zdjęć: 

Komentarze

Przydałaby sie mapka drogi z zaznaczonym odcinkiem który będzie modernizowany.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.