Radna z pasją. Alicja Sadowska aktywnie działa na rzecz mieszkańców powiatu. Jakie ma plany?

Praca Alicji Sadowskiej przez całe życie jest związana z ludźmi. Była bardzo zaangażowana w sprawy publiczne jako nauczyciel, a potem jako dyrektor a obecnie radny powiatu włocławskiego. Reprezentuje społeczność gmin: Izbica Kujawska, Lubraniec  ponieważ z tego okręgu kandydowała.

Po 37 latach pracy w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej jako nauczyciel geografii, w tym po 13 latach pracy jako dyrektor przeszła w wieku 60 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami na emeryturę. Rok 2015 był tym ostatecznym czasem kiedy to uczyniła z uwagi na wiek i obowiązujące prawo. Sprawy rodzinne przyspieszyły tę decyzję o kilka miesięcy. Z uwagi na obowiązujące procedury rezygnacji ze stanowiska dyrektora, na które miała powołanie do 2017r. odeszła na emeryturę z końcem kwietnia 2015r. Uroczyście pożegnała się z pełnioną funkcją dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej z życzeniami dni pełnych spokoju oraz spełnienia marzeń.

Redakcja: Czy te marzenia się spełniły?

Po wielu latach intensywnej pracy obawiałam się trochę po przejściu na emeryturę bezczynności i stagnacji.

Przeważnie oczekujemy spokoju i odpoczynku na emeryturze, lecz taka duża zmiana z dnia na dzień przeważnie nie służy aktywnym ludziom. Planowałam oczywiście wycieczki, odpoczynek, a także większe zaangażowanie się w sprawy społeczne. Szczęśliwie potoczyły się wszystkie wydarzenia i po przejściu na emeryturę w zwolnionym tempie, w spokoju mogę angażować się w sprawy społeczne, szkoły i rodziny. Takiej zmiany oczekiwałam i potrzebowałam.

Na ogólnopolskiej konferencji o tematyce senioralnej organizowanej przez Sejm i przedstawicieli Rządu z administracją regionalną i seniorami, w której uczestniczyłam w dniu 24 kwietnia zwracano uwagę na potrzebę aktywizowania i zatrudniania seniorów oraz udzielania pomocy tym seniorom, którzy jej potrzebują. Taka jest polityka państwa w dobie zwiększania się liczby obywateli w wieku emerytalnym.

Odpowiadając krótko na pytanie: żyję spokojniej, nie czuję się wyizolowana społecznie i zawodowo. Jestem dalej aktywna w środowisku w którym żyję. Tego potrzebowałam.

Redakcja: Czy zaangażowała się Pani w kolejne ważne przedsięwzięcia?

Tak jak wspomniałam jestem aktywna społecznie i zawodowo. W Zespole Szkół obecnie w Izbicy Kujawskiej jestem zatrudniona w wymiarze 3 godzin tygodniowo, co pozwala mi dalej kontaktować się ze środowiskiem szkolnym, z którym byłam związana od 1978r.

Jest to bardzo ważne i myślę że rozumieją to wszyscy, którzy przeszli na emeryturę.

Bezpośrednio po przejściu na emeryturę utworzyłam Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest oddziałem Kujawko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego pod patronatem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

W ramach UTW prowadzone są zajęcia zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy: komputerowe, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, kulturalne.

Odbywają się zajęcia z wykładowcami Kujawskiej Szkoły Wyższej, absolwentami naszej szkoły, naukowcami aktywnymi w życiu społecznym i pracy zawodowej.

Od 5 miesięcy jestem radną powiatu włocławskiego, przewodniczę Komisji Środowiska i pracuję w Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Zajmuję się szczególnie tematyką pracy tych komisji, lecz ważne są wszystkie działania związane z powiatem włocławskim, a szczególnie z gminą Izbica Kujawska i Lubraniec, ponieważ z tego okręgu kandydowałam i tę społeczność reprezentuję.

Zawsze bardzo ważnym zakresem działań są remonty i budowa dróg powiatowych. W tych sprawach już zwracałam uwagę na prace na tych odcinkach dróg , które są w najgorszym stanie i są najczęściej uczęszczane przez mieszkańców.

Podjęłam również działania, aby seniorzy powiatu włocławskiego otrzymali bezpłatną ogólnopolską kartę seniora, która pozwala korzystać z dodatkowych ulg na terenie całej Polski. We Włocławku korzysta z niej ponad 1000 seniorów. W Izbicy Kujawskiej taką kartę ma już 20 seniorów i zwracam się do wszystkich zainteresowanych osób z prośbą o kontakt jeżeli chcą otrzymać ogólnopolską kartę seniora. Podejmuję również działania mające na celu utworzenie dla mieszkańców gmin: Izbica Kujawska, Lubraniec i innych pobliskich gmin domu opieki dziennej dla mieszkańców wymagających opieki, którymi nie zawsze może zająć się rodzina z powodu pracy. Ten temat wymaga jednak znacznych nakładów finansowych i lokalowych, stąd może wymagać więcej czasu.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem są również remonty szkół w Lubrańcu, Marysinie oraz Izbicy Kujawskiej.

Redakcja: Co jest obecnie priorytetem dla Pani?

Priorytetem jest oczywiście praca w Radzie Powiatu Włocławskiego, która pozwala angażować się w działania na rzecz mieszkańców powiatu, w tym mieszkańców Izbicy Kujawskiej i Lubrańca. Z uwagi na wieloletnią pracę w oświacie i znajomość tej tematyki ważne i bliskie są mi wszystkie sprawy związane ze szkolnictwem. Wiem jakie działania można podejmować i chętnie w tym zakresie wspierała będę dyrektorów szkół. Jako nauczyciel geografii znam tematykę środowiska naturalnego i antropogenicznego i dlatego przewodniczę Komisji Środowiska. Interesuję się degradacją jego elementów w wyniku nie zawsze przemyślanej działalności człowieka. Uważam, że niezbędne jest dofinansowanie wymiany pieców grzewczych przez gminy i pozyskiwanie na ten cel środków. Należy również zwracać uwagę na właściwy czas stosowania w rolnictwie pestycydów i herbicydów powodujących niszczenie populacji pszczół.

Kolejnym ważnym priorytetem jest współpraca ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszę się, że mogę być przydatna w środowisku senioralnym i wspierać wspólne działania.

Redakcja: Co Pani sprawia największą radość?

Uważam, że kontakt z ludźmi, podejmowanie wspólnych działań, bycie człowiekiem przydatnym i pomocnym dla innych daje największą przyjemność i satysfakcję. Nie umiem izolować się i żyć tylko dla siebie. Ważny jest dalszy kontakt ze szkołą, koleżankami i kolegami a także z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej i okolicy.

To środowisko reprezentuję w Radzie Powiatu Włocławskiego. To oni mnie wybrali spośród wszystkich kandydatów naszego okręgu oddając na mnie największą liczbę głosów w gminie i mieście Izbica Kujawska. Za to bardzo dziękuję i chcę być dalej przydatna, ponieważ energia i chęć działania dalej mi dopisuje. Jeszcze raz bardzo dziękuję, to sprawiło mi wielką radość.

Redakcja: Jakie ma Pani plany na przyszłość?

Planuję dalej aktywnie pracować w środowisku Izbicy Kujawskiej, Lubrańca, powiatu włocławskiego oraz nawiązać współpracę z innymi gminami. Pragnę również zainteresować działalnością uniwersytetu trzeciego wieku nowych słuchaczy. Chciałabym wspierać środowiska senioralne i inicjować tworzenie rad senioralnych w gminach powiatu włocławskiego. W wolnym czasie chciałabym podróżować i zwiedzać różne miejsca w Polsce i na świecie, ponieważ podróże i współpraca z ludźmi to moja pasja.

Zobacz także: 

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.