Spotkanie wigilijne i sesja świąteczna w Smólniku [ZDJĘCIA, VIDEO]

Obrady  XXX Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji  odbyły się na sesji wyjazdowej w dniu 14 grudnia 2017 r.  w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Fotorelacja tutaj (kliknij) i tutaj (kliknij)

Jednym z istotnych punktów obrad świątecznej sesji było rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 oraz rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2018 - 2038.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok przedstawiła radzie wójt Ewa Braszkiewicz. Jest  on kontynuacją kolejnego, ostatniego rozdania środków unijnych. Przedłożone projekty budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2018 - 2038 uzyskały pozytywną opinię RIO.

Przyjęcie przez radnych budżetu w tym kształcie pozwoli  w krótkim czasie na podejmowanie działań związanych między innymi z inwestycjami na rok 2018. To ma kolosalne znaczenie dla szybkiego podejmowanie decyzji inwestycyjnych - powiedziała wójt Ewa Braszkiewicz.

Wszystkie wnioski złożone w trakcie tego roku uzyskały pozytywną akceptację Urzędu Marszałkowskiego i tak naprawdę w roku przyszłym będziemy kontynuować realizację tych inwestycji. Przetargi już zostały zakończone. Inwestycje planowane w cyklu 2 letnim będą realizowane w 2018 roku - dodała wójt

Rada Gminy uchwaliła  również udzielenie pomocy finansowej  Powiatowi Włocławskiemu na wykonanie zadania publicznego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk – Kruszyn  etap II od km 1+342 do km 2+518”.  Ponadto zatwierdziła plan pracy Rady Gminy Włocławek na 2018 r.  oraz plany pracy  wszystkich działających komisji na rok następny.

Podczas świątecznej sesji dokonano również  uroczystego wręczenia  odznaczeń „Honorowy Obywatel  Gminy Włocławek” i  „ Zasłużony dla Gminy Włocławek”  w pięknie udekorowanej Hali Sportowej, na którą zaproszeni zostali:  księża, kierownicy referatów i pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół , sołtysi, zespoły  folklorystyczne, prezesi OSP, mieszkańcy gminy.

Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Włocławek jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania otrzymał Stanisław Wawrzonkoski, którego udziałem był rozwój gminy i jej infrastruktury. Do tego należy dodać wielkie inwestycje we Włocławku za Jego prezydentury i przewodnictwa samorządem miasta z których korzystają także mieszkańcy gminy. Należy podkreślić, że za swoje zaangażowanie na rzecz  rozwoju lokalnej samorządności był wielokrotnie odznaczany: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloma odznaczeniami resortowymi w tym pożarniczymi.

„Zasłużony dla Gminy Włocławek” otrzymał  ks. dr hab. Witold Kujawski, którego dorobek duszpasterski i naukowy w połączeniu z posługą kapłańską i działalnością na terenie gminy Włocławek w pełni uzasadniały nadanie najwyższego uznania i wyróżnienia.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Włocławek” został wręczony również Janinie Ziółkowskiej  z Warząchewki Nowej za czynny udział  w życiu społecznym wsi i gminy podczas  wykonywania pracy zawodowej. Zaangażowana była także w rozwój szkoły i infrastruktury drogowej okolicznych wsi.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Włocławek” pośmiertnie otrzymała  Krystyna Wiśniewska długoletni sołtys Adaminowa za inicjowanie i zaangażowanie się w liczne przedsięwzięcia na poziomie sołeckim i  na szczeblu Gminy Włocławek troszcząc się o dobro mieszkańców. W ramach działalności społecznej podjęła się i z sukcesami pełniła przez wiele lat funkcję sołtysa Sołectwa Kosinowo. Z prawdziwą pasją  i zamiłowaniem działała w obszarze kultury w Zespole Folklorystycznym „Smólnik”, które zaowocowało licznymi występami  na terenie  kraju oraz wieloma sukcesami. Ta pasja, trwały wkład w integrowanie lokalnej społeczności budowanie „Małej Ojczyzny” oraz czynne uczestniczenie w życiu gminy w pełni uzasadniały nadanie tegoż tytułu.

Zespól Folklorystyczny „Kruszynioki”  z Kruszyna został odznaczony za zasługi  tytułem „Zasłużony dla Gminy Włocławek”. Zespół jest doskonałym ambasadorem kujawskich tradycji i kujawskiego folkloru nie tylko na Kujawach, lecz w wielu zakątkach  Polski, a także poza jego granicami.  Trwałą wartością  zespołu  jest  jego wielopokoleniowość, która jest założeniem świadomym nie tylko z punktu widzenia artystycznego lecz także z punktu widzenia trwałości przekazu tradycji  i kultury Ziemi Kujawskiej

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Smólniku, którzy wprawili uczestników sesji w świąteczny nastrój poprzez wykonanie Jasełek. Mali aktorzy dostarczyli przybyłym wielu pięknych i radosnych przeżyć,  wcielając się  w postacie Maryi, Józefa, aniołów, pastuszków, królów. Chórek pod kierunkiem Wioletty Skrajnej natomiast śpiewał na chwałę Panu. Pięknie przygotowana dekoracja, pozwoliła zgromadzonym gościom przenieść się do Betlejem. Gromkie oklaski świadczyły o tym, że mali artyści wykonali swoje zadanie znakomicie. Do Jasełek przygotowywali się z wielkim zaangażowaniem pod opieką ks. prof. Krzysztofa Graczyka Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej   pw. św. Bartłomieja w Smólniku  i  nauczyciela Haliny Joachimczak.

W cudowny klimat świąteczny wprowadził zgromadzonych Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki , który zaśpiewał  polskie kolędy.  Zaproszonym gościom życzenia świąteczne złożyła  wójt Ewa Braszkiewicz i przewodniczący Rady Gminy Paweł Bogdanowicz.

Wieczerzę wigilijną rozpoczął modlitwą ks. dr hab. Witold Kujawski, pobłogosławił opłatek którym łamali się uczestnicy spotkania świątecznego i życzyli sobie wzajemnie zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń  i jeszcze wielu lat życia.

Spotkaniu towarzyszył podniosły nastrój i świąteczna atmosfera.

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dnia? Polub NAS na Facebooku!

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.