Spotkanie opłatkowe druhów ZOGZOSPRP we Włocławku

W dniu 20.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku w remizie OSP Smólniku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Stanisław Wawrzonkoski, który powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania. Następnie omówił szczegółowo plan działania, ktory został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęto także terminy uroczystości strażackich w 2018 roku, ustalono terminy sprawozdań wyborczych na 2018 r. Komendant gminny Mirosław Nowacki przedstawił sprawozdanie z wyjazdów do akcji pożarowych w mijającym roku oraz organizację i przebieg gminnych zawodów sportowo–pożarniczych OSP, które odbyły się w Smólniku oraz powiatowe w Brześciu Kujawskim. Jednocześnie wyraził zadowolenie z udziału jednostek OSP w zawodach. Następnie odczytał klasyfikację końcową i złożył gratulacje dla zwycięzców jak również pozostałym drużynom, zarówno tym które zajęły miejsca na podium jak i tym które wystartowały w zawodach.

Wójt Gminy Ewa Braszkiewicz podziękowała Zarządom OSP za udział w zawodach oraz przedstawila sprawy finansowe dla jednostek. Po dyskusji druhowie podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia a następnie zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

Galeria zdjęć: