Absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek [ZDJĘCIA]

Podczas sesji w dniu 13 czerwca 2017 r. Rada Gminy potwierdziła prawidłowość działań finansowych Wójta Gminy Włocławek w roku 2016 udzielając mu jednogłośnie absolutorium.

Fotorelacja tutaj (kliknij)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 przedłożyła Wysokiej Radzie wójt Gminy Ewa Braszkiewicz podkreślając  fakt, że jest to najlepsze jeśli chodzi o przepływy pieniężne rozliczenie ostatnich lat.

Realizacja budżetu za rok 2016 kolejny już raz potwierdza regułę, że tam gdzie jest wzajemne zrozumienie, wypracowany kompromis wynikający z wiedzy i doświadczenia nas wszystkich - tam dużo łatwiej i efektywnej zarządzać finansami, nie tylko jednorocznymi ale także w perspektywie wieloletniej mając na uwadze końcowy efekt naszej pracy - zaznaczyła wójt Ewa Braszkiewicz kierując słowa do radnych.

Sprawozdanie to podstawowy dokument służący do kontroli i oceny wykonania budżetu. Zawiera ono szczegółowe i kompletne informacje o dochodach i wydatkach gminy Włocławek.

Jak zaznaczyła wójt gminy budżet na rok 2016 po stronie dochodów został wykonany w 100% (tj. w kwocie 28 mln 621 tyś zł.), wydatki natomiast zrealizowano w niespełna 90 % co stanowi kwotę 27 mln 99 tysięcy złotych

Wójt skupiła się na istotnych elementach wykonania budżetu, które bezpośrednio przełożyły się na wielkość, zakres i sposób finansowania budżetu obecnie realizowanego. Na koniec 2016 roku stan kasy budżetu to 3 mln 100 tysięcy złotych.

Nigdy jeszcze nie kończyliśmy roku budżetowego z takim stanem konta - zaznaczyła wójt.

Dzięki tym środkom na koncie ubiegłorocznym może być wysoka realizacja inwestycji tegorocznych na terenie gminy, zwiększenie inwestycji o blisko 1 mln 200 tysięcy złotych, zastąpienie finansowania deficytu budżetowego wolnymi środkami i rezygnacja z zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego na rok 2017, zastąpienie finansowania kredytem spłat tegorocznych rat zadłużenia na finansowanie środkami wypracowanymi na koniec 2016 roku.

Ponadto zadłużenie gminy zmniejszyło się o blisko 9%. W 2016 roku gmina dokonała spłaty o blisko 1 milion złotych więcej niż wynikało to z harmonogramu spłat zadłużenia. Wypracowana na koniec 2016 roku nadwyżka operacyjna w kwocie 3 mln 600 tyś zł. stanowi solidną podstawę do sięgnięcia po środki z UE obecnie i jest ona gwarancją braku kłopotów z obsługą zadłużenia i płynnością finansową budżetu w przyszłości. Warto też podkreślić, że w 70 % fundusz sołecki został przeznaczony na wydatki inwestycyjne.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku jest kontynuacją finansowania zadań realizowanych w systemie kilkuletnim między innymi: budowa świetlicy w Józefowie, rozbudowa sali przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, GOK w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu.

Podczas sesji przedstawiono również uchwały składu orzekającego RIO w Bydgoszczy, wnioski Komisji Rewizyjnej wraz rekomendacją do udzielenia wójtowi absolutorium. 13 obecnych na sesji radnych podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 oraz o udzieleniu jednogłośnym absolutorium.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.