Podziękowania dla KGW z Wiesławic

W dniu 3 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się uroczyste spotkanie Samorządu Powiatu Włocławskiego z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Więsławic z Gminy Kowal.

Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Zygmunt Stanisław Wierzowiecki, Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Wicestarosta Marek Jaskulski i członek Zarządu Powiatu podziękowali za udział i promocję Powiatu Włocławskiego podczas dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Świeciu wójtowi Gminy Kowal Stanislawowi Adamczykowi za wieloletnie i osobiste zaangażowanie we współuczestnictwie Gminy Kowal w promocję Powiatu Włocławskiego podczas dożynek.

Galeria zdjęć: