Święto Żuru Kujawskiego 2017 w Brześciu Kujawskim: B.R.O