Brześć Kujawski

Zapal świeczkę na Brzeskim cmentarzu tym znanym i tym zapomnianym

Odwiedzając groby bliskich na brzeskim cmentarzu pamiętajmy również aby zapalić świeczkę na grobach zasłużonych dla Brześcia Kujawskiego.

Będą obradować radni w Brześciu Kujawskim.

Obrady Rady w Brześciu Kujawskim

30 października 2012r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Radni wysłuchają między innymi informacji dot.

„Prawdziwy” chleb w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.

Chleb w Starym Brześciu

Podczas Tygodnia Chleba z Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu można było skosztować różne rodzaje chleba -  „prawdziwego” nie z marketów.

III Jesienne Impresje Orkiestr Dętych w Brzeskim Centrum Kultury

W dniu 28.10.2012 o godz. 16:00 wystąpiły:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wielgiego oraz zespół taneczny przy Z. S. S. im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku

Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Brestivia"  Brześć Kujawski.

Budowa autostrady A1 – szanse na przyspieszenie rozwoju Włocławka i okolic przeciągają się

Raben w gminie Brześć Kujawski, Wika w Kowalu dawały nadzieje na zmniejszenie wysokiego bezrobocia w powiecie włocławskim.

Strony