Otwarcie dróg gminnych w Gminie Boniewo

W dniu dzisiejsztm tj. 1 grudnia 2017 r. w Gminie Boniewo odbyło się uroczyste otwarcie dróg gminnych przebudowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: poseł  na Sejm RP Joanna Borowiak, wojewoda Kujawski-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, starosta włocławski Kazimierz Kaca, wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Kozłowska.

Galeria zdjęć: