Baruchowo

V Rajd rowerowy z Zieloną Kolejką w Goreniu Dużym

Wójt Gminy Baruchowo Stanisław Sadowski  oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie zorganizowali  już po raz 5 w dniu dzisiejszym tj.

Strony